Durant el 2021 s'ha iniciat el projecte en medi obert d'Educadors/es de Carrer.

Aquest projecte acosta a les professionals de la intervenció social als espais de relació dels i les joves i als punts de trobada d'aquestes, com a diferents equipaments públics, carrers i places del municipi.

L'objectiu és poder crear una relació educativa a través del vincle. Aquesta relació educativa es dóna a través de compartir espais de diàleg en els que el jovent pugui expressar les seves inquietuds i necessitats tant en l'àmbit individual com grupal.

El projecte vol canalitzar les inquietuds dels joves cap a formes alternatives d'oci positiu, incentivar la seva implicació en la planificació i organització de diferents activitats culturals, educatives i esportives. També es promou que siguin agents actius, desenvolupant les seves idees i capacitats creatives en activitats pròpies, amb el suport dels recursos dels municipis.

Ens veiem al carrer!

OCI ALTERNATIU

Primeres activitats d'oci alternatiu per a les joves de Sant Pere de Ribes.

PATIS JOVES

Dins de Patis Joves es realitzen dinàmiques i jocs, com per exemple "Radio Jove" dins de la celebració del Dia Mundial de la Ràdio.

En el següent enllaç es mostra el Quiz jove sobre Sant Pere de Ribes!

Ets jove? Tens alguna proposta per fer al municipi? Escriu-nos per whatsapp al 610 325 373 o per instagram a @espaijovederibes