PLA LOCAL DE JOVENTUT

Segueix-nos a les xarxes!
@espaijovederibes
@jovesxjovesrkts
Contacta'ns!
610 32 39 39

L’eina de planificació estratègica de les polítiques de joventut al nostre municipi pren forma amb el pla local de joventut. Aquesta planificació és l’estratègia de definició de les polítiques que permet pensar prèviament en la millor intervenció segons les necessitats existents i els recursos disponibles.

Amb aquesta metodologia s’introdueix la racionalitat en la formulació i gestió de les polítiques de joventut. En definitiva, els plans locals de joventut són la metodologia que permet respondre millor a les necessitats dels i les joves de cada territori, i transformar una determinada situació.

En aquest sentit, cada municipi ha de poder adaptar els procediments metodològics propis de cada etapa del pla a les prioritats polítiques, a les possibilitats tècniques i de recursos existents.