JOVENTUT I INSTITUTS

El Pla local de Joventut 2018/2022 estableix els punts següents envers les accions i la col·laboració amb els instituts i Cicles:

  • Que els cicles d'Animació Sociocultural i Turística i d'Integració Social (INS Alexandre Galí) tinguin més protagonisme en les accions d'intervenció social que es portaran a terme al municipi.

  • Que aquests siguin promotors i dinamitzadors dels espais a través de les seves iniciatives envers els joves els converteixen en referents dels joves del municipi.

  • Que es vol facilitar un espai de transició entre els estudis i la pràctica laboral, per afavorir a que la inserció laboral sigui al mateix municipi.

Hem engegat un línia de col·laboració i línies d’actuació perquè els alumnes dels Cicles superiors participin en projectes concrets de Joventut, per tal que ells puguin intervenir en la realitat del municipi i emmarcat en els projectes que han de desenvolupar en el seu currículum docent.

Aquesta última acció és la que estem realitzant per tal d’ aprofitar el fet que el municipi tingui un Cicle Superior d’animació sociocultural i Integració social, que capaciten per programar, organitzar, implementar i avaluar intervencions d'animació sociocultural i turística, promovent la participació activa de les persones i grups destinataris. Un cicle en que es treballen les activitats en temps lliure, gestió cultural, intervenció socioeducativa amb joves, orientació laboral i dinamització grupal entre altres.

Els projectes que fem amb els cicles estan explicats en l'apartat Projectes Joves de la mateixa pàgina web.


Els mateixos estudiants dels cicles esmentats anteriorment poden ser joves referents per al municipi de Sant Pere de Ribes. Gràcies a aquest treball en xarxa amb l'Ajuntament poden combinar la part teòrica dels seus estudis amb la creació d'un projecte que es pot implementar de forma real, i creiem que és una bona oportunitat per facilitar aquesta tasca des del departament de Joventut.

D'altra banda esperem iniciar altres projectes amb la resta dels instituts del municipi, en aquests moments estem oferint una sèrie de recursos de joventut a través del departament d'Educació.