PLA LOCAL I POLÍTIQUES DE JOVENTUT

El Pla Local de Joventut, 2018/22 és la eina que l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes i el Servei de Joventut tenen per tirar endavant les polítiques de Joventut del nostre municipi.

El Pla local de Joventut és una anàlisi de la realitat juvenil que ens ha permès aproximar-nos a la situació dels i de les joves de Sant Pere de Ribes.


En segon terme, s’ha realitzat un anàlisi de les polítiques de Joventut, per tal de conèixer les accions que s’estan desenvolupant amb perspectiva jove. Amb les conclusions d’ambdós apartats, hem obtingut quines són les principals necessitats juvenils que ens han servit per a l’elabo­ració de les línies estratègiques del Pla Local de Jo­ventut.


Aquests pla articula propostes i programes que han sorgit d’aquesta diàgnosi, i en les seves conclusions defineix 4 tipus d’objectius estratègics a treballar en les polítiques de Joventut municipal.


Objectius estratègics:

1. Emancipació-projecte Vital

2. Oci. Cultura i esport

3. Participació, cohesió social i convivència

4. Eines transversals

ENLLAÇ DE LES ACCIONS DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT