RECURSOS JOVES

El servei de Joventut de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes en el marc del Pla Local de Joventut 2018/22, us vol lliurar un catàleg amb els recursos i equipaments amb perspectiva jove. Des de l’inici del pla local uns dels objectius va ser recopilar totes les accions i recursos a nivell de l’administració local que poden afavorir l’emancipació dels i les joves.


Entenem que els recursos proposats en aquest catàleg tenen a veure amb les diverses esferes que afecten els i les joves en els seus processos vitals, ja que, les polítiques públiques enfocades a Joventut cal que tinguin en compte tots els aspectes; salut, escola, lleure, transició al món laboral, formació i inserció ocupacional, així com relacions personals i socials i la participació en la comunitat.

Hem hagut de fer una selecció dels recursos i pot haver-ne recursos a incorporar o a modificar. Entenem aquest catàleg com un document viu i flexible. També adjuntem l'enllaç de la web de lAjuntament on podem trobar el catàleg.

CATÀLEG DE RECURSOS JOVES